مشخصات  کنترلریونیورسال:

سايز 72*72
قابليت انتخاب سنسور ورودي
قابليت انتخاب ورودي به صورت 20-0/4 ميلي آمپر
محاسبه خودکار پارامترهاي Self Tune) PID)
 سافت استارت
قابليت انتخاب خروجي به صورت کنترل رله و يا SSR
قابليت انتخاب خروجي آنالوگ به صورت 20-0/4 ميلي آمپر
قابليت انتخاب رله خروجي به عنوان Alarm 2 و يا رله کنترلي خروجي
قابليت انتخاب رله Alarm 1 به عنوان خروجي تايمر و يا Alarm 1
قابليت کنترل گرما و سرما
قابليت انتخاب نوع کنترل خروجي در هنگام خرابي سنسور
قابليت برنامه ريزي از طريق پنل جلويي و يا با ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
داراي نشان استاندارد CE

 

انواع کنترلریونیورسال:

کنترلریونیورسال مدلEU4420 اندا

کنترلریونیورسال مدلEU7420 اندا

کنترلریونیورسال مدلEU8420 اندا

پروفایل کنترلرمدلEPC7420 اندا

پروفایل کنترلرمدلEPC8420 اندا

پروفایل کنترلرمدلEPC9513 اندا

پروفایل کنترلرمدلET1124 اندا

پروفایل کنترلرمدلEPC9420 اندا

پروفایل کنترلرمدلEPC4420 اندا

مشحصات فنی محصول
    مشخصات محصول ثبت نشده !
محصولات مشابه