نمایشگرها  ابزاری برای نشان دادن متغیرات و پارامترهایی مانند : فشار، دما، جریان و ... در تابلو برق و دیگر اجزای صنعتی هستند .

مشحصات فنی محصول
    مشخصات محصول ثبت نشده !
محصولات مشابه