کلید مینیاتوری بزای قطع و وصل بار الکتریکی به کار می رود . در ادامه این مقاله به کلید مینیاتوری زیمنس می پردازیم .

فیوزهای تندکار چه کاری انجام می دهند ؟

کلید مینیاتوری زیمنس فیوز هایی هستند که در مقابل جریان اضافه بار ، حساس می باشند و به سرعت مدار را قطع می کنند . این فیوز ها نسبت به تحمل جریان اولیه و بار اضافه سریعا عکس العمل نشان می دهند و در ضمن ، محافظ جریان مغناطیسی مدار نیز می باشند .
مورد مصرف فیوز های تند کار زیمنس برای وسایل الکتریکی که حساسیت دارند و با کم ترین اختلال و جریان اضافه صدمه می بینند و می سوزند ، مناسب می باشند .
مانند لامپ ها ، لوازم صوتی و تصویری ، قطعات کنترلی صنعتی مانند PLC های زیمنس و غیره که باید به محض عبور جریان اضافه ، مدارشان قطع شود وگرنه می سوزند .

کاربرد فیوز مینیاتوری

بنابراین مواردی مانند : لامپ ها ، باید فیوز مغناطیسی برای کار داشته باشند و الکتروموتور های زیمنس ، باید هم محافظ جریان مغناطیسی و هم محافظ جریان حرارتی داشته باشند . البته امروزه اکثر لوازم مورد نیاز برای حفاظت جریان ، هر دو مولفه را دارا می باشند ، ولی هر یک قابلیت مشخصی را دارا می باشند که هر کدام نسبت به کاری که انجام می دهند مورد استقاده قرار می گیرند .

ساختار فیوز مینیاتوری چگونه است ؟

کلید مینیاتوری زیمنس از مجموعهای از قطعات تشکیل شده که در یک محفظه مستحکم و عایق تعبیه شدهاند . سیستم کلید زنی یا سوئیچینگ نیز از دو کنتاکت ثابت و متحرک تشکیل شده که با سیم های ورودی و خروجی ارتباط الکتریکی دارند .
در شرایط کار عادی ، کلید های مینیاتوری مانند یک کلید عادی عمل می کند که وظیفه آن قطع و وصل مدار می باشد . اگر شرایط اضافه بار یا اتصال کوتاه رخ دهد ، MCB به طور خودکار عمل می کند و در نتیجه آن ، گذر جریان بار با وقفه رو به رو می شود .

عملکرد کلیدهای مینیاتوری به چه صورت می باشد ؟

کلید مینیاتوری زیمنس از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده می کند : عملکرد بیمتال برای حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه مه از عملکرد این کلیدها می باشد .
تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز ( بیمتال) می باشد که به وسیله عبور جریان مدت دار بیش از جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز مینیاتوری شده و مدار را قطع می کند .
هم چنین جریان اتصال کوتاه به وسیله سیم پیچی که دارای تعداد دور کم و قطر زیاد می باشد به صورت مغناطیسی تشخیص داده شده و کلید مینیاتوری زیمنس عمل می کند .

محافظت کلید مینیاتوری به چه صورتی انجام می گیرد ؟

در روش اول تشخیص جریان اضافی توسط دو فلز غیر هادی صورت می گیرد که با عبور جریانی بیش تر از جریان نامی ، این فلز گرم تر خواهد شد و خمیدگی بیش تری پیدا می کند و در نهایت جریان برق را قطع می کند .
در روش دوم تشخیص میزان جریان اضافی توسط یک سیم پیچ با تعداد دور کم و قطیر زیادی صورت می گیرد و مانند روش قبل با عبور جریانی بیش تر از جریان نامی کلید مینیاتوری جریان برق را قطع می کند .

کارکرد کلید مینیاتوری زیمنس

کلید مینیاتوری زیمنس در اثر عبور جریان ، گرم خواهد شد و در صورت بیش تر شدن آن از یک مقدار از پیش تعیین شده ، مدار را قطع می کند .
کلید مینیاتوری زیمنس به به طور مناسبی برای این کار انتخاب شده است و باید پس از قطع شدن ، مدار را به طور کلی قطع کند ، قوس الکتریکی به وجود آمده را در لحظه قطع و از میان بردارد .
سپس مدار را در شرایط باز ، با حضور ولتاژ نامی در پایانه هایش ، هم چنان نگه دارد ( یعنی در دو سر عضو فیوز ، قوس الکتریکی وجود نداشته باشد ) . فیوز ها انواع مختلفی دارند ، بنابراین کاربرد و نقش هریک از آن ها با یک دیگر بسیار متفاوت می باشد .

معرفی فروشگاه آواصنعت

شما برای خرید کلید مینیاتوری زیمنس می توانید به سایت معتبر آواصنعت مراجعه نمائید ‌
ضمن خرید کلید مینیاتوری می توانید از دیگر کلیدهای مینیاتوری و یا انواع کالاهای دیگر این مجموعه دیدن نمائید .