سايز ۳۵*۷۷
سافت استارت
داراي دو Set Point
کنترل On-Off , PID
قابليت انتخاب سنسور ورودي به صورت ترموکوپل يا PT100 (مطابق سفارش)
قابليت محاسبه پارامترهاي Self Tune) PID)
داراي نقطه صفر متغير
داراي خروجي SSR قابل انتخاب
خروجي رله قابل برنامه ريزي به عنوان خروجي کنترلي و يا Alarm
داراي کنترل سرما يا گرما
قابليت قطع شدن خروجي هنگام قطع سنسور
داراي نشان استاندارد CE