سايز ۳۵*۷۷ ميليمتر
تنظيمات آسان توسط پنل جلويي
داراي يک مقدار Set Point
کنترل On-Off
داراي ۱ رله خروجي براي کنترل سرما يا گرما
داراي ۱ سنسور NTC
توانايي وارد کردن مقدار آفست براي سنسور NTC
توانايي تنظيم حالت خروجي به صورت On-Off و يا به صورت متناوب هنگام قطع شدن سنسور
محدودسازي دسترسي به پارامترها
داراي نشان استاندارد CE