سايز ۹۴*۵۴ ميليمتر
تنظيمات آسان توسط پنل جلويي
کنترل On-Off
داراي ۱ رله خروجي براي کنترل سرما يا گرما
داراي ۱ سنسور NTC
توانايي وارد کردن مقدار آفست براي سنسور NTC
توانايي تنظيم حالت خروجي به صورت On-Off و يا به صورت متناوب هنگام قطع شدن سنسور
قابليت ارتباط پروتکل با RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
داراي نشان استاندارد CE