سايز ۹۴*۵۴ ميليمتر
کنترل On-Off
داراي ۲ رله خروجي براي کنترل سرما و يخ زدايي
داراي ۱ سنسور NTC
توانايي وارد کردن مقدار آفست براي سنسور NTC
قابليت تنظيم طول يخ زدايي و فاصله بين يخ زدايي
داراي ۶ حالت صداي Alarm
داراي پايه ورودي ديجيتال
امکان اتصال Alarm خروجي به وسيله پايه ورودي ديجيتال
قابليت شروع يخ زدايي به وسيله پايه ورودي ديجيتال
قابليت ذخيره انرژي ، مشخصه ديفراست و تنظيم روشنايي توسط RTC
قابليت انتقال پارامترها توسط ENDAKEY هنگام متصل نبودن دستگاه به برق
قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
داراي نشان استاندارد CE