توضیحات

رلهSSR رادیاتور-هیتسینک سریETS-46-80 اندا

استفاده ازرلهSSR رادیاتور-هیتسینک سریETS-46-80 اندا باعث می شود که شما پاسخگویی بهتر و کارآمدتری را در انواع اتوماسیون و دستگاه های صنعتی انتظار داشته باشید که مهم ترین مزیت و ویژگی استفاده ازرلهSSR رادیاتور-هیتسینک سریETS-46-80 اندا این است که شما برای محیط هایی که به هر دلیلی احتمال انفجار وجود دارد به راحتی می توانید از رله SSR رادیاتور-هیتسینک مدل ETS-46-80 اندااستفاده کنید.

البته این مزیت به واسطه عدم هرگونه قطعه‌ی متحرک در رله SSR رادیاتور-هیتسینک مدل ETS-46-80 اندا می باشد، که به وسیله‌ی نداشتن قطعه‌ی متحرک هیچ گونه نیروی سایشی و استهلاک در رله SSR رادیاتور-هیتسینک مدل ETS-46-80 اندا وجود ندارد.

همچنین عمر طولانی تری را شما می توانید از رله SSR رادیاتور-هیتسینک مدل ETS-46-80 اندا انتظار داشته باشید کنید که البته عملکرد بدون صدا و جلوگیری از هرنوع نویز را باید در عملکرد رله SSR رادیاتور-هیتسینک مدل ETS-46-80 اندا یاد آور شد.

نوع عایق رله SSR رادیاتور-هیتسینک مدل ETS-46-80 اندا

چرا که حتی ابعاد فیزیکی رلهSSR رادیاتور-هیتسینک سریETS-46-80 اندا نسبت به کنتاکتور ها بسیار کوچکتر می باشد، و در بین مدار کنترل و همچنین مدار مصرف شما می توانید یک عایق آبپتیکال را برای اتسفاده و کاربرد رلهSSR رادیاتور-هیتسینک سریETS-46-80 اندا در نظر بگیرید.

خاطر نشان می کنم زمان قطع و وصل خروجی سرعت عمل بی نظیری رلهSSR رادیاتور-هیتسینک سریETS-46-80 اندا از خود به نمایش می گذارد و به خاطر عایق بندی و حفاظت عالی در انواع محیط های مرطوب و گرد و غبار صددرصد استفاده از رله SSR رادیاتور-هیتسینک مدل ETS-46-80 اندامی‌تواند بسیار موثر واقع شود.

رله SSR رادیاتور-هیتسینک مدل ETS-46-80 اندا حداقل توان ضروری و لازم را برای قطع و وصل خروجی در انواع مدار با تغذیه AC-DC به وجود می آورد که به همین دلیل است که استفاده از انواع رله SSR رادیاتور نسبت به رله های الکترومغناطیسی  بیشتر دیده می شود.