سنسور نوع NTC
قابليت انتخاب طول مورد نياز مطابق با سفارش
رنج کارکرد سنسور ۵۰- تا ۱۰۵ درجه سانتيگراد
جنس مواد سازنده از ترموپلاستيک فشرده
داراي نشان استاندارد CE