سايز ۹۶*۹۶ ميليمتر
قابليت استفاده با جريان ترانسفورماتور يا جريان شنت
داراي خروجي Alarm چند قابليتي
داراي Set Point Alarm چند قابليتي با خروجي Alarm
قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS
مشخصه قفل صفحه کليد
داراي نشان استاندارد CE