سايز ۷۲*۷۲ ميليمتر
قابليت نمايش بين ۱۰۰- ولت تا ۱۰۰ ولت با يک رقم اعشار
داراي خروجي Alarm چند قابليتي
براي ولتاژ حداکثر ۵۰ ولت ، ۱۰ برابر دقت اندازه گيري همراه با حداکثر ۲ رقم اعشار
قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
رنج ورودي بين ۵۰۰- تا ۵۰۰ ولت
قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS
داراي نشان استاندارد CE