سايز ۹۶*۹۶ ميليمتر
قابليت نمايش بين ۹۹۹- ولت تا ۹۹۹۹ ولت با يک رقم اعشار
داراي ۲ رله خروجي Alarm
براي ولتاژ حداکثر ۱۰۰ ولت ، ۱۰ برابر دقت اندازه گيري همراه با حداکثر ۲ رقم اعشار
قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
رنج ورودي بين ۵۰۰- تا ۵۰۰ ولت
قابليت انتخاب نوع اندازه گيري به صورت AC ، DC ، RMS
مشخصه قفل صفحه کليد
داراي نشان استاندارد CE