قابليت تنظيم ورودي به صورت V ، mV ، mA
قابليت تنظيم خروجي به صورت V ، mA
ارتباط ايزوله بين ورودي، خروجي و منبع تغذيه
داراي خروجي به صورت آنالوگ ولتاژ و جريان
داراي نشان استاندارد CE