قابليت استفاده همراه با جريان ترانسفورماتور يا شنت
قابليت اندازه گيري به صورتRMS ، DC ، AC
قابليت تنظيم خروجي به صورت mA ، V
ارتباط ايزوله بين ورودي، خروجي و منبع تغذيه
قابليت ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
داراي ورودي به صورت ۱۰۰/۵۰۰-۰ ولت AC/DC
داراي خروجي به صورت آنالوگ ولتاژ و جريان
داراي نشان استاندارد CE