حفاظت از جريان پايين يا جربان بالا
قابليت تنظيم Set Value براي جريان
قابليت تنظيم زمان Start و Error
داراي رله خروجي براي کنترل سيستم (OUT)
داراي LED نمايشگر حالت
داراي نشان استاندارد CE