سايز ۹۶*۹۶
قابليت انتخاب سنسور ورودي
قابليت انتخاب ورودي به صورت ۲۰-۰/۴ ميلي آمپر
محاسبه خودکار پارامترهاي Self Tune) PID)
سافت استارت
قابليت انتخاب خروجي به صورت کنترل رله و يا SSR
قابليت انتخاب خروجي آنالوگ به صورت ۲۰-۰/۴ ميلي آمپر
قابليت انتخاب رله خروجي به عنوان Alarm 2 و يا رله کنترلي خروجي
قابليت انتخاب رله Alarm 1 به عنوان خروجي تايمر و يا Alarm 1
قابليت کنترل گرما و سرما
قابليت انتخاب نوع کنترل خروجي در هنگام خرابي سنسور
قابليت برنامه ريزي از طريق پنل جلويي و يا با ارتباط از طريق RS485 ModBus (مطابق با سفارش)
داراي نشان استاندارد CE