بی متال یا رله حرارتی چیست؟

توسط |۱۴۰۰-۲-۳ ۱۴:۴۲:۰۲ +۰۰:۰۰۳ام اردیبهشت, ۱۴۰۰|مقالات|

بی متال یا رله حرارتی بی متال یا رله حرارتی متشکل از دو فلز ناهمجنس بوده ، فلز هایی که