رله شراک

توسط |۱۴۰۰-۶-۱۴ ۱۸:۰۱:۳۱ +۰۰:۰۰۱۴ام شهریور, ۱۴۰۰|مقالات|

رله قطعه ای است که با اعمال یک ولتاژ ، اتصال الکتریکی بین دو یا چند نقطه را برقرار می