رله شیشه ای شراک

توسط |۱۴۰۰-۶-۲۰ ۰۶:۱۰:۳۰ +۰۰:۰۰۲۰ام شهریور, ۱۴۰۰|مقالات|

رله شراک وسیله ای می باشد که عملکردی مشابه کنتاکتور دارد ولی در ابعاد کوچک تری تولید می شود .