کلید حرارتی زیمنس

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۰ ۱۴:۳۶:۲۶ +۰۰:۰۰۱۰ام مهر, ۱۴۰۰|مقالات|

کلید های حرارتی کلید های محافظ موتور هستند که برای قطع جریان بار مورد استفاده قرار می گیرند . در