کنتاکتور شراک

توسط |۱۴۰۰-۶-۶ ۰۹:۴۴:۱۲ +۰۰:۰۰۶ام شهریور, ۱۴۰۰|مقالات|

دستگاه کنتاکتور دستگاهی است که با استفاده از خاصیت الکترومغناطیس تعدادی کنتاکت به یک دیگر وصل یا جدا می شوند